เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร

เครื่องปรับอากาศ ทำงานโดยเอาลมอุ่นออกจากภายในบ้านแล้วสูบออกนอกบ้าน พร้อมปล่อยลมเย็นกลับเข้าไปในห้อง ช่วยลดอุณหภูมิ เมื่อของเหลวกลายเป็นแก๊ส มันจะดูดซับความร้อน โดยหลักการแล้ว นี่คือลักษณะการทำงาน ระบบปรับอากาศทำงานในลักษณะเดียวกับตู้เย็นมาตรฐานของคุณเป็นอย่างมาก โดยความร้อนนั้นจะถูกดูดซับภายในระบบแล้วนำออกจากห้อง

โดยมีขั้นตอนดังนี้

• ประการแรก ลมอุ่นจากห้องจะดึงเข้าสู่ระบบ

• อากาศนี้จะไหลผ่านท่อระเหยเย็นภายใน ซึ่งทำให้อากาศเย็นลงในขณะที่เครื่องลดความชื้นจะขจัดความชื้นส่วนเกิน

• ในขณะเดียวกัน สารหล่อเย็นที่ไหลผ่านท่อเครื่องทำความเย็นจะดูดซับความร้อนจากอากาศที่พัดผ่านมาและระเหยกลายเป็นไอจากของเหลวเย็นเป็นก๊าซอุ่น

• อากาศอุ่นนี้ถูกสูบออกไปภายนอกในขณะที่น้ำหล่อเย็นไหลผ่านคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะเปลี่ยนกลับเป็นของเหลวเย็น

• อากาศเย็นจะหมุนเวียนกลับเข้าสู่ห้องซึ่งผสมกับอากาศที่มีอยู่แล้ว และลดอุณหภูมิและความชื้น

ภายในยูนิตมีส่วนประกอบต่างๆ มากมายที่ควบคุมสถานะ ความดัน และอุณหภูมิของสารทำความเย็น ทำให้ยูนิตทำงานและทำให้ห้องเย็นลง

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศที่แยกจากกันทำหน้าที่อะไร ? เรารู้ว่าเครื่องปรับอากาศต้องการของเหลวหล่อเย็นที่สูบผ่านขดลวดเพื่อทำให้อากาศเย็นลง เพื่อให้กระบวนการปรับอากาศทำงานได้ วงจรสารทำความเย็นนี้ต้องมีสามองค์ประกอบหลัก

เครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศ อากาศอุ่นจากภายในบ้านของคุณจะถูกดูดเข้าและผ่านวาล์วขยายตัวซึ่งควบคุมการไหล จากนั้นจะพัดผ่านคอยล์เย็นคอยล์เย็นซึ่งดูดซับความร้อนจากอากาศ เมื่อสารทำความเย็นภายในคอยล์ดูดซับความร้อน สารทำความเย็นจะเปลี่ยนกลับเป็นแก๊สและเคลื่อนเข้าหาคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ในระบบปรับอากาศทำหน้าที่เป็นปั๊ม ซึ่งช่วยลดปริมาตรของก๊าซและเพิ่มแรงดันและอุณหภูมิสำหรับกระบวนการกลั่นตัว

คอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ คอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศนำความร้อนที่เก็บจากภายในห้องโดยสารทำความเย็นซึ่งขณะนี้อยู่ในรูปของไอ และสูบออกไปภายนอกโดยที่อากาศภายนอกดูดซับความร้อนและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลับเป็นของเหลว เมื่อความร้อนเคลื่อนตัวจากภายนอก สารทำความเย็นเย็นจะเดินทางกลับภายในอาคารไปยังเครื่องระเหยเพื่อทำขั้นตอนนี้ซ้ำ