จำนองบ้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

 จำนองบ้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินจำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ รับจำนอง

การจำนอง เป็นการทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะของการนำทรัพย์สินมาเป็นประกันการชำระหนื้ โดยทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนอง เป็นได้ทั้งทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น จำนองบ้าน คอนโด ที่ดิน หรือ ทรัพย์สิน ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน เฉพาะที่กฎหมายกำหนดให้นำมาจำนองได้ เช่น รถยนต์ หรือ เครื่องจักร เป็นต้น โดยในการจำนองทรัพย์สินทุกประเภท จะต้องนำสัญญาจำนองไปจดทะเบียนด้วย ซึ่งในกรณีทรัพย์สินที่จำนองเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่มีเขตอำนาจ และในกรณีสังหาริมทรัพย์ ให้จดทะเบียน ณ สำนักทะเบียน ซึ่งรับผิดชอบงานจดทะเบียน

จำนองบ้านที่ไหนดี หลายๆ คนที่กำลังประสบปัญหาต้องการเงินสดเพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงิน การเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยผ่านการจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน

การจำนองบ้าน จำนำ และ ขายฝากบ้าน คืออะไร
ในบางครั้งช่วงชีวิตของเรา ก็มักจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มักจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาร่วมด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในบ้าน เงินที่ใช้หมุนเวียนทำธุรกิจให้คล่องตัวขึ้น อุบัติเหตุเจ็บป่วย บ้านชำรุด ค่าเล่าเรียนต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะทำให้หลายๆ คนเกิดอาการสะดุดได้ แต่เชื่อมั้ยว่า บ้านของเรานั้นสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้จ่าย ให้เกิดสภาพคล่องภายในครอบครัวได้ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า จำนองบ้าน และการขายฝาก แต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การจำนองบ้าน และขายฝากบ้านนั้นมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

การ จำนองบ้าน ก็คือ การปรับเปลี่ยนใช้บ้านให้กลายเป็นตัวเงิน โดยวิธีการนำบ้านไปเป็นหลักประกันเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ ซึ่งแตกต่างกับการซื้อขายบ้านตรงนี้เจ้าของบ้านยังสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้ และมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเหมือนเดิมโดยที่เจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้อง หรือยึดกรรมสิทธิ์บ้านได้ หากในกรณีที่เจ้าของบ้านหรือลูกหนี้ผิดสัญญาไม่นำเงินมาชำระหนี้ ผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องกับศาลตามกฎหมายเพื่อให้ศาลสั่งบังคับกับลูกหนี้เท่านั้น โดยสัญญาจำนองบ้าจะไม่มีอายุความ มีเพียงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น